Pivovarna Laško Union
Menu

[HEINEKEN] Obvestilo o podaljšanju roka

Podaljšan rok za posredovanje podatkov za plačilo primernega denarnega nadomestila delničarjem

Spoštovani,

V zvezi s 25. skupščino delničarjev Pivovarne Laško, delniška družba, ki je potekala dne 11.04.2016 in sklepa pod točko 3 dnevnega reda Skupščine, je PIVOVARNA LAŠKO, delniška družba, sprejela odločitev o izključitvi manjšinskih delničarjev, ki je bila vpisana v sodni register dne 20.4.2016. HEINEKEN INTERNATIONAL BV, Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Nizozemska (v nadaljevanju »Heineken International BV«), kot glavni delničar, vljudno poziva vse delničarje (v nadaljnjem besedilu: »manjšinski delničarji«) in osebe, ki nastopajo kot zastavni upnik z vpisano zastavno pravico na delnicah Pivovarne Laško, delniške družbe z oznako PILR (v nadaljevanju: »upravičenci«), da se najkasneje do 15.12.2016 osebno zglasijo v poslovalnici SKB banke d.d. Ljubljana (v nadaljevanju "banka") in predložijo izpolnjen priložen obrazec.

Manjšinski delničarji/upravičenci oz. njihovi pooblaščenci morajo s seboj prinesti potni list ali drug osebni dokument. Heineken International B.V. potrebuje zahtevano izključno za izvršitev plačila primerne denarne odpravnine manjšinskim delničarjem/upravičencem.

V primeru pooblaščenca, ki ravna v imenu manjšinskega delničarja/upravičenca na podlagi pooblastila, mora banki osebno dostaviti (a) originalno pooblastilo z notarsko overjenim podpisom manjšinskega delničarja/upravičenca kot pooblastitelja in (b) ustrezno izpolnjen obrazec s podpisom pooblaščenca.

Predlagamo, da se manjšinski delničarji / upravičenci oz. njihovi pooblaščenci zglasijo v najbližji poslovalnici SKB. Seznam poslovalnic z njihovimi naslovi je priložen k temu dopisu. Banka bo izvedla sprejem oddaje obrazca in preverila identiteto manjšinskih delničarjev / upravičencev.

Zahteva za osebno zglasitev ter oddajo obrazca v banki ne velja v naslednjih primerih:

  • V primeru, da je manjšinski delničar / upravičenec tuj državljan, mora manjšinski delničar / upravičenec po pošti banki poslati ustrezno izpolnjen obrazec z notarsko overjenim podpisom manjšinskega delničarja / upravičenca;
  • V primeru, da je manjšinski delničar / upravičenec slovenska pravna oseba, mora manjšinski delničar / upravičenec po pošti oz. po e-pošti, na naslov storitveCORP@skb.si, banki poslati ustrezno izpolnjen obrazec s podpisom zakonitega zastopnika slovenske pravne osebe in izpiskom iz slovenskega poslovnega registra, ki ni starejši od 3 mesecev;
  • V primeru, da je manjšinski delničar / upravičenec tuja pravna oseba, mora manjšinski delničar/upravičenec po pošti banki poslati ustrezno izpolnjen obrazec z notarsko overjenim podpisom pravnega zastopnika tuje pravne osebe in izpiskom iz ustreznega poslovnega registra, ki ni starejši od 3 mesecev.

Manjšinski delničarji/upravičenci, ki prebivajo v tujini, pravne osebe iz Slovenije ali tuje pravne osebe morajo izpolniti obrazec do 15. decembra 2016. Obrazce je potrebno poslati na naslov: SKB banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, Slovenija, s pripisom za: Zvonka Košmerlj, Priprava poslov in storitve.

Obrazec

Ostale novice

Alenka Rozman

Vodja komuniciranja

+386 (0)31 545 555

Pivovarna Laško Union

Ste polnoletni?

Vsebina strani je dostopna le starejšim od 18 let.

To spletno mesto vedno uporablja piškotke, ki so nujni za njegovo delovanje, z vašim soglasjem pa tudi analitične in oglaševalske piškotke. Z izborom opcije »Strinjam se« se bodo na vašo napravo namestili vsi piškotki. Če tega ne želite, to lahko spremenite s klikom na »Prilagodite nastavitve«. Več informacij najdete v politiki piškotkov.