Pivovarna Laško Union
Menu

[LAŠKO] Obvestilo o podaljšanju roka

Podaljšan rok za posredovanje podatkov za plačilo primernega denarnega nadomestila delničarjem

Spoštovani,

V zvezi s 26. skupščino delničarjev PIVOVARNE UNION D.D., ki je potekala dne 11.04.2016 in sklepa pod točko 3 dnevnega reda Skupščine, je PIVOVARNA UNION D.D. sprejela odločitev o izključitvi manjšinskih delničarjev, ki je bila vpisana v sodni register dne 18.4.2016. PIVOVARNA LAŠKO, delniška družba, Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško (v nadaljevanju »PIVOVARNA LAŠKO« ali »glavni delničar«) kot glavni delničar vljudno poziva vse delničarje (v nadaljevanju »manjšinski delničarji«) in osebe, ki nastopajo kot zastavni upnik z vpisano zastavno pravico na delnicah PIVOVARNE UNION D.D. z oznako PULG (v nadaljevanju: »upravičenci«), da se najkasneje do 15.12.2016 osebno zglasijo v najbližji poslovalnici SKB banke d.d. Ljubljana (v nadaljevanju »banka«) in predložijo izpolnjen priložen obrazec.

Manjšinski delničarji/upravičenci oz. njihovi pooblaščenci morajo s seboj prinesti potni list ali drug osebni dokument. PIVOVARNA LAŠKO omenjene podatke potrebuje izključno za izvršitev plačila primerne denarne odpravnine manjšinskim delničarjem/upravičencem.

Pooblaščenec, ki ravna v imenu manjšinskega delničarja/upravičenca na podlagi pooblastila mora banki osebno dostaviti (a) originalno pooblastilo z notarsko overjenim podpisom manjšinskega delničarja/upravičenca kot pooblastitelja in (b) ustrezno izpolnjen obrazec s podpisom pooblaščenca.

Predlagamo, da se manjšinski delničarji/upravičenci oz. njihovi pooblaščenci zglasijo v najbližji poslovalnici SKB. Seznam poslovalnic z njihovimi naslovi je priložen temu dopisu. Banka bo izvedla sprejem oddaje obrazca in preverila identiteto manjšinskih delničarjev / upravičencev.

Zahteva za osebno zglasitev ter oddajo obrazca v banki ne velja v naslednjih primerih:

  • V primeru, da je manjšinski delničar / upravičenec tuj državljan, mora manjšinski delničar / upravičenec po pošti banki poslati ustrezno izpolnjen obrazec z notarsko overjenim podpisom manjšinskega delničarja / upravičenca;
  • V primeru, da je manjšinski delničar / upravičenec slovenska pravna oseba, mora manjšinski delničar / upravičenec po pošti ali po elektronski pošti, na naslov storitveCORP@skb.si, banki poslati ustrezno izpolnjen obrazec s podpisom zakonitega zastopnika in izpiskom iz slovenskega poslovnega registra, ki ni starejši od 3 mesecev;
  • V primeru, da je manjšinski delničar/upravičenec tuja pravna oseba, mora manjšinski delničar / upravičenec po pošti banki poslati ustrezno izpolnjen obrazec z notarsko overjenim podpisom zakonitega zastopnika tuje pravne osebe in izpisek iz pristojnega poslovnega registra, ki ni starejši od 3 mesecev.

Manjšinski delničarji / upravičenci, ki prebivajo v tujini, pravne osebe iz Slovenije ali tuje pravne osebe morajo izpolniti obrazec do 15. decembra 2016. Obrazce je potrebno poslati na naslov: SKB banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, Slovenija, s pripisom za: Zvonka Košmerlj, Priprava poslov in storitve.

Obrazec

Alenka Rozman

Vodja komuniciranja

+386 (0)31 545 555

Pivovarna Laško Union

Ste polnoletni?

Vsebina strani je dostopna le starejšim od 18 let.

To spletno mesto vedno uporablja piškotke, ki so nujni za njegovo delovanje, z vašim soglasjem pa tudi analitične in oglaševalske piškotke. Z izborom opcije »Strinjam se« se bodo na vašo napravo namestili vsi piškotki. Če tega ne želite, to lahko spremenite s klikom na »Prilagodite nastavitve«. Več informacij najdete v politiki piškotkov.